BOWLING,
         který má STYL

Návrhy uspořádání bowlingových drah a konstrukční prvky /

Gestaltungsbeispiele / 3 D projects,plans