BOWLING,
         který má STYL

 Ovládání stavěče / Steuerung / Control Box Vision 2 Sport

 400V / 50Hz . Ahlborn KeBo Tech